Commissiedebat

Politie

Commissiedebat: "Politie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Politie
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie commissiedebat politie op 17 februari 2022

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Antwoord op vragen van het lid Van der Plas, gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 24 en 25 november 2021, over het tijdelijk vuurwerkverbod

Te behandelen:

16
Toezegging gedaan tijdens het Vragenuur van 8 februari 2022, over de wijze waarop wordt omgegaan met veiligheids- en spionagerisico’s bij het gebruik van apparatuur door politie en de inlichtingendiensten

Te behandelen: