Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht op 24 juni 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details

Blok 1: 10.00 – 10.45 uur
 1. mw. Y. Schuurmans, Hoogleraar bestuursprocesrecht Universiteit van Leiden
 2. dhr. R. van Zutphen, Nationale Ombudsman
 3. mw. M. Kremer, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 4. dhr. T. Spijkerboer, Hoogleraar migratierecht VU van Amsterdam
 
Blok 2: 11.00 - 11.45 uur
 1. dhr. N Verheij, voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 2. dhr. B.J ter Heerdt, directeur Directie Migratiebeleid IND
 3. mw. A. Roelofs, waarnemend hoofdirecteur IND
 4. mw. J-A. Nijland, advocaat en opsteller bundel "Ongehoord. Onrecht in het vreemdelingenrecht"
 5. mw. I.J.M. Oomen, advocaat en opsteller bundel "Ongehoord. Onrecht in het vreemdelingenrecht"
 
Blok 3: 12.00 – 12.30 uur
 1. dhr. M. Visscher, Stichting Gave
 2. dhr. S. Schaap, Vluchtelingenwerk Nederland
 3. VNO-NCW en MKB-Nederland
 4. dhr. S. Schuitemaker, Defence for Children
2
Position paper Y. Schuurmans t.b.v. rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht d.d. 24 juni 2021

Te behandelen:

3
Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek
4
Position paper ACVZ t.b.v. rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht d.d. 24 juni 2021

Te behandelen:

5
Position paper T. Spijkerboer t.b.v. rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht d.d. 24 juni 2021

Te behandelen:

6
Position paper Van Doorn cs advocaten t.b.v. rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht d.d. 24 juni 2021

Te behandelen:

7
Position paper VAJN t.b.v. rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht d.d. 24 juni 2021

Te behandelen:

8
Position paper Stichting Gave t.b.v. rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht d.d. 24 juni 2021

Te behandelen:

9
Position paper VluchtelingenWerk Nederland t.b.v. rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht d.d. 24 juni 2021

Te behandelen:

10
Position paper Defence for Children t.b.v. rondetafelgesprek over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht d.d. 24 juni 2021

Te behandelen: