Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687 en 35688-(R2151))

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687 en 35688-(R2151))"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687 en 35688-(R2151)) op 20 mei 2021

Agendapunten

2
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

Te behandelen: