Procedurevergadering

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 19 mei 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 19 mei 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden 19 mei 2021
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 7 mei 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

3
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Te behandelen:

4
Goedkeuring Overeenkomst van Frankrijk, België en Nederland met Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging van de Overeenkomst met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding en met betrekking tot grenscontroles op het treinverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding

Te behandelen:

7
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
13
Reactie op verzoek van het lid Azarkan. gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 februari 2021, over het bericht ‘Amnesty: moslims slachtoffers van Europees antiterreurbeleid’

Te behandelen:

19
Reactie op motie van het lid Van der Staaij over onderkennen van het probleem van oververtegenwoordiging van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bij criminaliteitscijfers (Kamerstuk 35570-31)

Te behandelen:

55
Geplande commissiedebatten

Details

wo 19-05-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Gevangeniswezen en tbs
do 20-05-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Bescherming persoonsgegevens
wo 26-05-2021  09.30 - 12.30 uur             Commissiedebat             Gesubsidieerde rechtsbijstand
do 27-05-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Mensenhandel en prostitutie
do 27-05-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing
wo 02-06-2021  14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Drugsbeleid
do 03-06-2021   09.30 - 11.30 uur             Commissiedebat             Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021
do 03-06-2021   12.00 - 14.30 uur             Commissiedebat             Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021 (vreemdeling- en asielzaken)
do 03-06-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat             Strafrechtelijke onderwerpen
wo 09-06-2021  10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Adoptie
do 10-06-2021   10.00 - 13.00 uur             Commissiedebat             Politie
wo 16-06-2021  14.00 - 18.00 uur             Commissiedebat             Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning  (een uur extra)
do 17-06-2021   14.00 - 17.00 uur             Commissiedebat            Terrorisme (een uur extra)
ma 21-06-2021  10.00 - 14.00 uur             Wetgevingsoverleg         Jaarverslag en Slotwet 2020

- De twee brieven over nationale veiligheid (Kamerstukken 30821-128 en 30821-127) worden geagendeerd voor het CD over terrorisme van 17 juni 2021 en dit CD te hernoemen: "Terrorisme en nationale veiligheid".
56
Kennismakingsbijeenkomst ministerie JenV: ter info

Details

Op 31 mei tussen 14:30 en 17:00 u vindt een kennismaking met het ministerie van JenV plaats. Het eerste halfuur zullen de bewindspersonen zich voorstellen, vervolgens is het voorstel op ambtelijk niveau de volgende vier thema’s te behandelen, met daarbij aandacht voor zowel beleid als uitvoering:
1.    Migratie 
2.    Strafrechtketen (incl. Wetboek van Strafvordering)
3.    Ondermijning/Politie
4.    Straffen en Beschermen

 
57
Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten

Details

De Commissie herziening wetgeving over ambtsdelicten gepleegd door Kamerleden en bewindspersonen, onder leiding van de heer Fokkens, komt voor het zomerreces met een rapport. De commissie JenV heeft in de oude samenstelling drie rapporteurs aangewezen (Van Toorenburg, Van Nispen en Van Wijngaarden). 
Besluit: De commissie acht het niet noodzakelijk om een vervangende rapporteur voor Van Toorenburg aan te stellen.
58
Brievenlijst
59
Voorstel opzet RTG voorbereidingsgroep over veiligheid moskeeën
60
Voorstel opzet RTG voorbereidingsgroep over maatwerk en uitvoering in het vreemdelingenrecht