Notaoverleg : Vreemdelingen- en asielbeleid en Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid) (onderdeel Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid) is omgezet in een schriftelijk overleg op 25 januari 2021)

De vergadering is geannuleerd

27 januari 2021
9:30 - 13:30 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Broekers-Knol
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Agendapunten

 1. 1

  Uitkomsten audit van het COA over sociale veiligheid en opvanglocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst – tranche 2 tot en met 5

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op Vierde jaarverslag Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie WODC-onderzoeksrapport ‘Decision making on the Balkan route and the EU-Turkey Statement'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie Inspectierapport Toezicht op leeftijdsonderzoeken - gecombineerd jaarbericht 2018 en 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet op terugkeer van uitgeprocedeerde minderjarige Afghaanse vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen van het lid Van den Hul, gesteld tijdens het AO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 24 september 2020, om nader te infomeren over de berichtgeving over de sluiting van twee opvangkampen op Lesbos

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Diverse onderwerpen LHBTI in migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op rapport Isolatie in vreemdelingendetentie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Landenbeleid Libië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Landenbeleid Azerbeidzjan

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gebruik van het landeninformatie Content Management System

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het inspectierapport uitzetting naar Bahrein

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Escalatiemogelijkheden bij opvangtekort COA

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de moties van het lid Van Ojik over een overgangsregeling voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zodra zij achttien jaar zijn geworden en van het lid Van Toorenburg c.s. over verlengde pleegzorg ook mogelijk maken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen van het lid Van Ojik, gesteld tijdens het notaoverleg van 16 november 2020, over het aantal incidenten in asielzoekerscentra dat verband houdt met de keuze van asielzoekers om wel of juist niet te geloven

  Te behandelen:

  Loading data