Commissiedebat : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

10 mei 2023
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van der Burg
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)
 • A. Podt (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • G. Markuszower (PVV)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over het bericht de drenkelingen van Sea-Watch 3 zouden met prio door de asielketen gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie onderzoek IJenV naar de leefomstandigheden en de veiligheid op de handhaving- en toezicht locatie (htl)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Landenbeleid Ethiopië

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Terugkoppeling gesprek met Protestantse Kerken in Nederland (PKN) en de Commissie Plaisier d.d. 30 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op informatieverzoek over de kosten en besparingen van de nareismaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Actuele situatie asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens het mondelinge vragenuur van 18 april 2023, over het staatsnoodrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Medische zorg voor asielzoekers in crisisnoodlocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Jansen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ‘Justitie schat kosten voor asielopvang al 23 jaar te laag in’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Landenbeleid Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Landenbeleid China

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken Landelijke Vreemdelingen Voorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Landenbeleid Nigeria

  Te behandelen:

  Loading data