Inbreng feitelijke vragen : Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden (36175)

De vergadering is geweest

22 september 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden)

    Te behandelen:

    Loading data