Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over Terrorisme (Kamerstuk 29754-539)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vijfde voortgangsrapportage EOM

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het notaoverleg van 28 oktober 2020 over slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) en politiecapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Poolse justitie werkt niet meer mee met Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Halfjaarbericht politie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 oktober 2020, over het bericht ''Zorgen over opmars haatzaaiende sekte in Nederland’'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda voor de formele JBZ-raad van 13 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Evaluatierapport Nederland OESO "Working Group on Bribery" en reactie op rapport “Exporting Corruption”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actieplan Wapens en Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Zesde voortgangsrapportage programma modernisering wetboek van strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Contouren vernieuwd stelsel integriteit en interne onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Analyse invoering meerouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Visie forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het nader gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van den Berge over en aanvullende griffierechtcategorie voor vorderingen in zaken met een beloop van meer dan 1.000.000 euro (Kamerstuk 35439-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport ‘Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrijven’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reclasseren: grenzen stellen, krachten benutten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op artikel over de advocatuur in het NRC

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  WODC onderzoek `Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toestemming voor deelname aan de digitale technische briefing inzake de EU-visumcode

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Diverse onderwerpen LHBTI in migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op rapport Isolatie in vreemdelingendetentie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toestemming deelname technische briefing LVV

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Mededeling inzake een nieuw migratie- en asielpact

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Mededeling EU-regels inzake definitie en preventie van mensensmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Aanbeveling Migratie Paraatheid en Crisis Blauwdruk

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Aanbeveling samenwerking inzake operaties Search and Rescue

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Aanbeveling inzake legale trajecten voor EU-bescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Gewijzigd voorstel voor Verordening inzake instelling EURODAC

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Verordening inzake aanpak situaties van crisis en overmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Verordening inzake screening

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Verordening vaststelling procedure internationale bescherming, gewijzigd voorstel.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche: Verordening betreffende asiel- en migratiebeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 8-9 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 29 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek nieuwe adviezen wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (35447)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek belang van De Geschillencommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek kwartier later aanvangen van WGO op donderdag 19 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek aan minister voor Rechtsbescherming in het kader van de stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek aan staatssecretaris van J&V om nadere reactie over brief over de oplopende vertraging in de asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Brievenlijst