Procedurevergadering

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering: " Procedures en brieven (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 18 november 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan staatssecretaris van J&V om nadere reactie over brief over de oplopende vertraging in de asielketen
Brief lid / fractie
Download Verzoek belang van De Geschillencommissie
Brief lid / fractie
Download Verzoek nieuwe adviezen wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (35447)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 18 november 2020
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 29 oktober 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister J&V in het kader van de stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand
Brief lid / fractie
Download Verzoek kwartier later aanvangen van WGO op donderdag 19 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

Te behandelen:

4
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
12
23
Reactie op het nader gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van den Berge over en aanvullende griffierechtcategorie voor vorderingen in zaken met een beloop van meer dan 1.000.000 euro (Kamerstuk 35439-16)

Te behandelen:

51
Brievenlijst
52
Stafnotitie - 3.1CW-toets door wetenschappers