Commissiedebat : Gevangeniswezen en tbs

De vergadering is geweest

2 december 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie inzake het advies van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming op wijzigingen in enkele ministeriële regelingen in verband met de aangenomen Wet straffen en beschermen (Wet SenB)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Derde voortgangsbrief visie 'Recht doen, kansen bieden'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Versoepeling coronamaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inwerkingtreding en toepassing van de Wet SenB - onmiddellijke werking en getroffen overgangsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport fiscaalrechtelijke en arbeidsrechtelijke toepassing van de SBF-regeling vanaf 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezending adviesrapport van de commissie Hoogbeveiligde Zittingslocatie (HBZ) inzake hoog beveiligde zittingslocatie ten noorden van de grote rivieren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Van Toorenburg over het terugdringen van marktwerking in de forensischezorgsector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  WODC-rapport "Recidive tijdens forensische zorgtrajecten 2013-2017"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op drie WODC-onderzoeken aangaande reclasseringstoezicht en HIC-daders

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapport 'Voorbereiding evaluatie Wet straffen en beschermen'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezending WODC-rapport inzake de Evaluatie projecten 'Detentie lokaal en flexibel'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Financiële compensatie voor het tekortschieten in de informatievoorziening bij wijziging van de SBF-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besluit op verzoeken van de Orthodox Zendende Instantie tot zendende instantie en achtste denominatie bij de Dienst Geestelijke verzorging (DGV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging subsidiekader vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoeken naar interventies, re-integratie en recidive met betrekking tot de Terroristenafdeling.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang intensief toezicht justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eerste monitorrapportage en procesevaluatie Wet langdurig toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie op het rapport 'Opvolging aanbevelingen Justitiële Inrichting Caribisch Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de notitie van Bonjo van 26 oktober 2021 getiteld ‘Bonjo, de zwanenzang. Of toch niet’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vervolg aan de kleinschalige detentievoorziening De Compagnie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Coronamaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data