Commissiedebat : Jeugdbescherming (voortzetting)

De vergadering is geweest

1 december 2022
15:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming
 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • R. Verkuijlen (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie analyse CBS onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rechtsbescherming voor gedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquête van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning inzake problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (Kamerstuk 31839-820)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken koppeling gegevens uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1027)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 september 2022, over zijn uitspraken in Nieuwsuur dat ouders en kinderen juridisch bijgestaan zullen worden bij uithuisplaatsingen (Nos.nl, 7 september 2022), een reactie op het rapport ‘Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen’ en het verzoek aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de uitstaande vragen van het debat van woensdag over de jeugdwet voor het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen te beantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eerste leerrapportage van het landelijk Ondersteuningsteam dat ondersteuning aanbiedt aan gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tweede voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tweede onderzoeksrapport van het Inspectie Justitie en Veiligheid 'bevindingen Inspectie JenV naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (Kamerstuk 31839-902)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Plan ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen (Kamerstuk 31839-856)

  Te behandelen:

  Loading data