Commissiedebat : Georganiseerde criminaliteit en ondermijning (zal geen doorgang vinden)

De vergadering is geannuleerd

18 november 2021
14:00 - 17:00 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Agendapunten

 1. 1

  Moord advocaat in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 september 2019, over de liquidatie van de advocaat die een kroongetuige bijstond

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het bericht over een neergeschoten advocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 december 2019, over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaaroverzicht 2020 Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het onderzoek tip- en beloningsgelden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenrapportage Procesevaluatie en Actieonderzoek versterking aanpak ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van het lid Bikker c.s. over de strafmaat als middel om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor drugscriminaliteit (Kamerstuk 35564-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Spoedbevriezing

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Themastudie georganiseerde criminaliteit en Nationale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport "Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit, Een terugblik op 25 jaar beleid en uitvoering"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanslag Peter R. de Vries in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezending Jaarverslag 2020 van de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Feitenonderzoek beveiliging Peter R. de Vries

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht brieven aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (2020 tot heden)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang feitenonderzoek beveiligingssituatie Peter R. de Vries

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken feitenonderzoek naar de aanslag op Peter R. de Vries

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data