Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (36153)

De vergadering is geweest

15 september 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/1) (Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening)

    Te behandelen:

    Loading data