Wetgevingsoverleg : Wet handhaving kraakverbod (35296)

De vergadering is geweest

7 december 2020
9:30 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data