Commissiedebat : Justitiële jeugd

De vergadering is geweest

17 maart 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Nadere reactie op de regeling voor voorlopige hechtenis in het jeugdstrafprocesrecht (het stelsel van “schorsen, tenzij”)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Internationaal onderzoek strafmaat jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) ‘Minderjarigen in een politiecel. Een advies over duur, verblijf en alternatieve locaties’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie RSJ/RVS-rapport 'Intensieve vrijwillige hulp: heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanscherpen Rechtsgronden Jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  WODC-rapport "Achterlopende ontwikkeling, het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ in de toepassing van het adolescentenstrafrecht"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Internationaal onderzoek strafmaat jeugd bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verkenning 'Jeugdcriminaliteit en opvoeding'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapporten jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkelingen jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen Halt-afdoening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen (herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen recidive onder jeugdige en volwassen justitiabelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang intensief toezicht justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over ‘Adolescentenstrafrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Incident Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het incident met betrekking tot de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker

  Te behandelen:

  Loading data