Commissiedebat : Terrorisme/extremisme

De vergadering is geweest

7 juni 2023
18:30 - 21:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • G. Markuszower (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • F. Azarkan (DENK)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Terrorisme/extremisme van 24 november 2022, over over de privacy audits bij de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport ‘Handreiking ex ante evaluatie Contraterrorismebeleid. Instrumentarium voor de beleidsambtenaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie gemeentelijke Versterkingsgelden 2020 - 2021 en beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Terrorisme en Extremisme van 24 november 2022, over de bevoegdheden van burgemeesters ten aanzien van het tegengaan van (online) radicalisering en extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2022, over het bericht dat de voormalig NCTV zorgen over geheime moskeeonderzoeken verzweeg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2023, over het bericht ‘OM: vermoedelijke veiligheidschef IS opgepakt in Zuid-Hollandse Arkel’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie eindrapport vreemdeling in de keten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de rapportage naar aanleiding van de motie Van der Plas over loskoppelen crisis- en analysefuncties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Arrestaties van aanhangers van de ‘Reichsburger’-beweging in Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in AD "te lang is probleem van rechtsextremisten gebagatelliseerd"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2022, over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie, Racisme en Mensenrechten van 26 januari 2023, over 'Koranverscheuring door Pegida'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kosten van uitreizigers na terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gehouden op 21 februari 2023, over het bericht dat het ministerie van J&V per direct moet stoppen met het verzamelen van de gegevens van luchtvaartpassagiers

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vierde rapportage uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang implementatie aanvullende maatregelen aangaande Passenger Name Records

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Terrorisme en Extremisme van 24 november 2022, over onterechte signaleringen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op een petitie van Yezidi-vrouwen en hen steunende organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluaties inzake het onderkennen van signalen van mogelijke betrokkenheid bij terrorisme in de asiel- en nareisprocedure

  Te behandelen:

  Loading data