Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie, Racisme en Mensenrechten van 26 januari 2023, over 'Koranverscheuring door Pegida'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gehouden op 21 februari 2023, over het bericht dat het ministerie van J&V per direct moet stoppen met het verzamelen van de gegevens van luchtvaartpassagiers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Mutluer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 maart 2023, over de huidige veiligheidssituatie van bedreigde personen, kroongetuigen en hun familie en hoe dit op dit moment is gewaarborgd

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op brief van Korver Advocaten over in- en uitschrijvingen van deskundigen in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op de procesevaluatie afhandeling waterschade Zuid-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (Kamerstuk 36261, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2022, over het bericht dat Nederland 41 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië wil ophalen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (Kamerstuk 36163)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Signaal over rapporten van de ADR, in relatie tot Justis en DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorhang 17e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over het signaleringsrapport van de IGJ

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezending zienswijzen op het amendement Omtzigt over het toevoegen van wetenschappelijk onderzoek aan de doelen (Kamerstuk 36275-7) bij het wetsvoorstel houdende Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT) (Kamerstuk 36275)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toetsingskader Risicoregelingen met betrekking tot de Garantstellingsregeling curatoren 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Psychisch geweld, internationale rechtsvergelijking en Eurostat-gegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie op Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bloemlezing programma Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Terugkoppeling reseller-actie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de ontwikkelingen interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweede verlenging besluitmoratorium Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang opvangopgave voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het vierpuntenplan m.b.t. opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering van de motie van de leden Peters en Brekelmans over onderzoeken of er voor de niet veilige landen in het landenbeleid een onderscheid gemaakt kan worden tussen veilige en onveilige regio's van herkomst (Kamerstuk 19637-3026)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van de JBZ-Raad van 9 en 10 maart

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023 (Kamerstuk 32317-824)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Initiatiefnota van het lid Van der Werf over “Let’s talk about seksueel geweld”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V 100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport 'Rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming'

 37. 37

  Brievenlijst

 38. 38

  Spreektijden eerste termijn notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Van der Werf, getiteld Let’s talk about seksueel geweld (36234-3) op 3 april 2023:

  VVD: 10 minuten
  D66: 8 minuten
  PVV: 6 minuten
  CDA: 5 minuten
  SP: 4 minuten
  PvdA: 4 minuten
  GroenLinks: 4 minuten
  Partij voor de Dieren: 3 minuten
  ChristenUnie: 3 minuten
  FvD: 3 minuten
  JA21: 2 minuten
  SGP: 2 minuten
  DENK: 2 minuten
  Groep van Haga: 2 minuten
  Volt: 2 minuten
  Lid Omtzigt: 1 minuut
  Fractie Den Haan: 1 minuut
  BBB: 1 minuut
  BIJ1: 1 minuut
  Lid Gündogan: 1 minuut

  Stemt u in met de voorgestelde spreektijden?
  - De commissie stemt in met de voorgestelde spreektijden. 

   
 39. 39

  Het lid Ellian verzoekt om het rondetafelgesprek over Oninbare vonnissen van slachtoffers van feitelijke oplichting op 13 april 2023 om te zetten naar een gesprek van één uur in hetzelfde tijdsblok.