Gesprek : Gesprek met adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

5 november 2020
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

  • A. van Ojik (GroenLinks)
  • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
  • B. Becker (VVD)
  • M. Groothuizen (D66)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek ACVZ om gesprek met vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naar boven