Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892) op 30 september 2021

Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)

Te behandelen: