Commissiedebat : Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

De vergadering is geweest

15 juni 2022
18:30 - 22:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • R.W. Knops (CDA)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang aanpak milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gegevensuitwisseling op grond van de Wet wapens en munitie tussen het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en de korpschef van de nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Instellen van een Commissie Wet wapens en munitie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Veiligheidsmonitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het onderzoeksrapport 'Cameratoezicht door gemeenten, Evaluatie wetswijziging artikel 151c Gemeentewet'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang versterking stelsel bewaken en beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdlijnen van de aanpak georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpassingen samenwerkingsverband MIT naar NSOC: Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afdoening van de motie van de leden Michon-Derkzen en Kuik over het bestuursrechtelijk instrumentarium van burgemeesters bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit (Kamerstuk 34763-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag Landelijke Bureau Bibob en Kwaliteitscommissie Bibob 2021

  Te behandelen:

  Loading data