Commissiedebat : Personen- en familierecht

De vergadering is geweest

22 maart 2023
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Schenk- en erfbelasting en de legitieme portie in het erfrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Personen- en Familierecht van 24 maart 2022, over ouderverstoting, het WODC-onderzoek naar eenvoudige adoptie, aanpak en beoogde planning meerouderschap en de gezamenlijke plaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  WODC-rapport ‘Gebruik internationale DNA-databanken door geadopteerden n.a.v. interlandelijke adopties’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang verandering interlandelijke adoptie en onderzoek binnenlandse adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Erkenning in Nederland van consulaire huwelijken gesloten in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief Personen- en Familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de ontwikkelingen interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data