Agendapunten

 1. 1

  Reactie het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens het mondelinge vragenuur van 18 april 2023, over het staatsnoodrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Traject inzet Oekraïense psychologen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2023, over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Italiaanse Dublinzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Actuele situatie Asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de brief aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders over het capaciteitsbesluit van het COA, de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies en de taakstelling huisvesting 2023-II

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel verzoek onderliggende regelgeving Spreidingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie IJenV rapport Kinderen in de noodopvang en crisisnoodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie wijzigingen Algemene Asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Georgië, Marokko en Tunesië

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Landenbeleid Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Opvang derdelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van de brief van 6 juni 2023 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders over de urgente uitvraag voor voorportaal- en doorstroomlocaties (inclusief kleine opvanglocaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Doorvertaling Europese asielregelgeving in Nederlandse asielwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het rapport "Onderzoek naar het overlijden van een 3 maanden oude baby bij het aanmeldcentrum in Ter Apel"

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie rapport Seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Samenwerking tussen Nederland en Marokko op het gebied van migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang samenwerkingsverband Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie TNO-rapport IND risicomodel erkende referenten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidswijziging definitie medische noodsituatie naar aanleiding van arrest het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Besluit- en vertrekmoratorium Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie bij het WODC-incidentenoverzicht 2022

  Te behandelen:

  Loading data