Commissiedebat : Politie

De vergadering is geweest

11 mei 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • F. Azarkan (DENK)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie boa pilot verkeershandhaving Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Helder c.s. over de onafhankelijkheid en rolzuiverheid in een nieuw onderzoek beter borgen (Kamerstuk 29628-1056)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van het lid Helder c.s. over een maximale inspanning voor de erkenning van de aansprakelijkheid door de politie (Kamerstuk 29628-1057)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Veiligheidsmonitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) over toezicht door de politie op part. beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Conclusies en aanbevelingen van commissie Spee en reactie van de Korpschef over de gevolgde werkwijzen bij de politie voorafgaand aan de dodelijke aanrijding van een motoragent van de eenheid Rotterdam op 7 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van de reactie van het Kabinet op een zogenaamd ‘Communication from Special Procedures’ van de Special Rapporteur inzake marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Neutraliteit van het boa-uniform

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvraag tot onderzoek bij het WODC om de straftoemeting bij VPT-delicten inzichtelijk te maken en het effect van de mogelijkheid van het OM om de strafeis met 200% te verhogen op de opgelegde straf te onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkelingen Landelijke Eenheid: Tussenadvies commissie Schneiders

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van het politieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Groene boa's

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksrapport Brouwer naar suïcide landelijke eenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche

  Te behandelen:

  Loading data