Commissiedebat

Politie

Commissiedebat: "Politie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie commissiedebat politie op 11 mei 2022
Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2022, over Politie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Conclusies en aanbevelingen van commissie Spee en reactie van de Korpschef over de gevolgde werkwijzen bij de politie voorafgaand aan de dodelijke aanrijding van een motoragent van de eenheid Rotterdam op 7 juli 2021

Te behandelen:

7
Afschrift van de reactie van het Kabinet op een zogenaamd ‘Communication from Special Procedures’ van de Special Rapporteur inzake marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing’

Te behandelen:

9
Aanvraag tot onderzoek bij het WODC om de straftoemeting bij VPT-delicten inzichtelijk te maken en het effect van de mogelijkheid van het OM om de strafeis met 200% te verhogen op de opgelegde straf te onderzoeken

Te behandelen: