Technische briefing

Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732)

Technische briefing: "Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732) op 18 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

Te behandelen:

2
Aanwezige genodigden:

Details

- Prof. H.J.B. Sackers
- Prof. dr. W.J.M. Voermans