Technische briefing : Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732)

De vergadering is geweest

18 februari 2021
9:45 - 10:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • G. Markuszower (PVV)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • W.R. van Haga (FVD)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanwezige genodigden:

  - Prof. H.J.B. Sackers
  - Prof. dr. W.J.M. Voermans