Wetgevingsoverleg : Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

De vergadering is geannuleerd

17 oktober 2022
10:30 - 13:30 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • J.C. Sneller (D66)
 • U. Ellian (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiƫntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie)

  Te behandelen:

  Loading data