E-mailprocedure : Verzoek petitie aanbieding op 8 maart over sociaal doodverklaren bij Jehova's Getuigen

De vergadering is geweest

23 februari 2022
10:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 10:43
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: uitkomst emailprocedure petitie aanbieding op 8 maart over sociaal doodverklaren bij Jehova's Getuigen
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
Onderstaand verzoek van de leden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) is gesteund door de fracties van D66, PVV, PvdA, PvdD, ChristenUnie, Volt en BBB. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Daarmee is er voldoende steun voor de petitie-aanbieding, die plaatsvindt op 8 maart om 13:00 u.
 
Met vriendelijke groet,
Anne Brood
Griffier                                                                                                                                           
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 08:50
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: emailprocedure petitie aanbieding op 8 maart over sociaal doodverklaren bij Jehova's Getuigen
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een verzoek van de leden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) om onderstaande petitie ('Bestraf het Sociaal Doodverklaren bij de Jehovah's Getuigen') op 8 maart a.s. in ontvangst te nemen. Graag verneem ik uiterlijk woensdag 23 februari om 10:00 of u hiermee akkoord gaat. Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
Anne Brood
Griffier                                                                                                                                           
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
 
Van: Nispen, M. van 
Verzonden: maandag 21 februari 2022 20:27
Aan: Commissie J&V 
CC: Ellian, U. (Ulysse) 
Onderwerp: RE: Onderwerp Petitie aanbieding op 8 maart 2022
 
Goedenavond,
 
Graag zou ik mede namens het lid Ellian voor willen stellen onderstaand verzoek voor een petitie te honoreren, en deze op 8 maart in ontvangst te nemen.
Vanwege het feit dat de eerstvolgende procedurevergadering pas daarna plaats zal vinden hopen wij dat dit per emailprocedure kan worden besloten. Bedankt.
 
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek petitie aanbieding op 8 maart over sociaal doodverklaren bij Jehova's Getuigen

    Te behandelen:

    Loading data