Commissiedebat : Strafrechtelijke onderwerpen

De vergadering is geweest

3 juni 2021
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatierapport Nederland OESO "Working Group on Bribery" en reactie op rapport “Exporting Corruption”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Zesde voortgangsrapportage programma modernisering wetboek van strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoek gebruik videoconferentie ten aanzien van de verdachte

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken tenuitvoerlegging geldelijke sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op rechtsvergelijkend WODC-onderzoek naar discriminatie als strafverzwaringsgrond bij strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapport over 'Toepassing draagkrachtbeginsel geldboetes'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Positieve voordracht tot gratie in de zaak Cevdet Y.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  WODC-onderzoek verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag door Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) van de audits over 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Opvolging Commissie Feiten en Tarieven (CFT) advies verhogen en verlagen verkeersboetes

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Onderzoek van gegevens(dragers)'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inningspercentage van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het advies – en de onderliggende deelrapportages - van de commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering (Commissie Letschert)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie op het evaluatierapport Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken Data Alliantie Strafrechtketen (DAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie bij onderzoeksrapport 'Toepassing draagkrachtbeginsel bij geldboetes'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie advies en onderzoek verplicht financieel toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Taskforce 'Onze hulpverleners veilig'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  'Position paper' inzake een duurzame en toekomstbestendige strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tweede helft juli t/m december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoek continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken aanpak Achterstanden strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Positieve voordracht tot gratie in de zaak Loi Wah C.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie om toezending adviezen in het kader van de beleidsreactie bij het onderzoeksrapport 'Toepassing draagkrachtbeginsel bij geldboetes'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Leden Adviescollege Levenslanggestraften (ACL) dreigen op te stappen'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman inzake gratieverlening aan de levenslang gestrafte Y.

  Te behandelen:

  Loading data