Procedurevergadering

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 23 september 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een brief met een update over de afhandeling van lopende restschade-zaken in het PTSS-dossier bij de politie
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op een bericht over het politienetwerk Roze in Blauw vóór het algemeen overleg Politie
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op het bericht “‘Geheim’ telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot”, te ontvangen voor het algemeen overleg Politie en het algemeen overleg Ondermijning
Brief lid / fractie
Download Verzoek voor een reactie op de brief van NLdigital betreffende de gevolgen van Schrems II
Brief lid / fractie
Download Verzoek van de werkgroep Modernisering wetboek van strafvordering om een stand van zakenbrief te vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid
Brief lid / fractie
Download Verzoek om het houden van een wetgevingsoverleg Asiel- en immigratie in het kader van de begrotingsbehandeling
Brief lid / fractie
Download Verzoek om het algemeen overleg over de JBZ-Raad (algemeen deel) op 7 oktober 2020 om te zetten in een schriftelijk overleg
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 17 september 2020
Brief lid / fractie
Download Aangepast voorstel, mede namens de fracties CDA, D66 en CU voor de indeling van de wetgevingsoverleggen
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 23 september 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek om de vertrouwelijke technische briefing over de EU-visumcode in te plannen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een brief van de minister voor Rechtsbescherming met antwoorden op commissievragen over het onderzoek “Afstand en adoptie in Nederland 1956-1984”

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

Te behandelen:

5
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
6
Stafnotitie - Behandelschema wetgevingsoverleggen najaar 2020

Te behandelen:

26
Uitnodiging commissie JURI van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'Better Law Making from a digital perspective' d.d. 27 oktober 2020
27
Resultaat e-mailinventarisatie: rapporteurschap voor de begroting van het ministerie van J&V voor 2021

Details

Besluit: Geen rapporteurs voor de begroting aanwijzen.
29
Verzoek Ambassade van Zwitserland, namens delegatie Zwitserse parlementsleden, om gesprek met vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
30
Resultaten diverse e-mailinventarisaties voor deelname aan technische briefings

Details

 • Technische briefing over zeden (woensdag 30 september, 11.00-13.00 uur)
  De volgende leden hebben zich aangemeld: Van Wijngaarden (VVD), Van Toorenburg (CDA), Groothuizen (D66), Buitenweg (GroenLinks) en Kuiken (PvdA).
  Besluit: Voldoende aanmeldingen, de technische briefing gaat door.
   
 • Technische briefing over de inzet van burgerinformanten en criminele burgerinfiltranten (woensdag 30 september, 15.30-17.00 uur, besloten)
  De volgende leden hebben zich aangemeld: Yesilgöz-Zegerius (VVD), Groothuizen (D66) en Buitenweg (GroenLinks).
  Besluit: De leden van de commissie worden tot a.s. vrijdag 25 september in de gelegenheid gesteld zich alsnog aan te melden. Indien zich op dat moment niet minimaal vier leden* zich hebben aangemeld, vindt de briefing geen doorgang.
   
 • Technische briefing van de Algemene Rekenkamer over twee rapporten in het kader van het kennisthema cybersecurity (woensdag 7 oktober, 15.30-16.30 uur, besloten)
  De volgende leden hebben zich aangemeld: Yesilgöz-Zegerius (VVD), Van Dam (CDA), Buitenweg (GroenLinks) en Azarkan (DENK).
  Besluit: Voldoende aanmeldingen, de technische briefing gaat door.
   
 • Technische briefing van de WRR over het rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting'  in het kader van het kennisthema cybersecurity (woensdag 7 oktober, 16.45-17.45 uur)
  De volgende leden hebben zich aangemeld: Yesilgöz-Zegerius (VVD), Van Toorenburg (CDA) en Buitenweg (GroenLinks).
  Besluit: De leden van de commissie worden tot a.s. vrijdag 25 september in de gelegenheid gesteld zich alsnog aan te melden. Indien zich op dat moment niet minimaal vier leden* zich hebben aangemeld, vindt de briefing geen doorgang.
   
         * De commissie heeft de onderlinge afspraak gemaakt dat technische briefings en gesprekken doorgaan wanneer er zich tenminste vier leden en een
            voorzitter aanmelden.
37
Verzoek om een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op het bericht “‘Geheim’ telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot”, te ontvangen voor het algemeen overleg over politie en het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Te behandelen:

47
Brievenlijst