Procedurevergadering

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (via videoverbinding) "Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 23 september 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op het bericht “‘Geheim’ telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot”, te ontvangen voor het algemeen overleg Politie en het algemeen overleg Ondermijning
Brief lid / fractie
Download Verzoek van de werkgroep Modernisering wetboek van strafvordering om een stand van zakenbrief te vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid
Brief lid / fractie
Download Verzoek om het algemeen overleg over de JBZ-Raad (algemeen deel) op 7 oktober 2020 om te zetten in een schriftelijk overleg
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 17 september 2020
Brief lid / fractie
Download Aangepast voorstel, mede namens de fracties CDA, D66 en CU voor de indeling van de wetgevingsoverleggen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om de vertrouwelijke technische briefing over de EU-visumcode in te plannen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een brief van de minister voor Rechtsbescherming met antwoorden op commissievragen over het onderzoek “Afstand en adoptie in Nederland 1956-1984”

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

Te behandelen:

4
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
24
Uitnodiging commissie JURI van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'Better Law Making from a digital perspective' d.d. 27 oktober 2020
25
Resultaat e-mailinventarisatie: rapporteurschap voor de begroting van het ministerie van J&V voor 2021

Details

Voorstel: Geen rapporteurs voor de begroting aanwijzen.
Noot: Via de e-mailinventarisatie hebben zich geen leden aangemeld voor dit rapporteurschap.
33
Verzoek om een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op het bericht “‘Geheim’ telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot”, te ontvangen voor het algemeen overleg Politie en het algemeen overleg Ondermijning

Te behandelen:

36
Brievenlijst