Procedurevergadering : Procedures en brieven (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

23 september 2020
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • F.W. Futselaar (SP)
 • M. van Nispen (SP)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stafnotitie - Behandelschema wetgevingsoverleggen najaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorhang verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Mogelijkheden voor een regeling voor het laten inreizen van buitenlandse geliefden i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Deense regeling m.b.t. inreizen van buitenlandse geliefden i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitzonderingscategorieën EU-inreisverbod en thuisquarantaine

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aankondiging beleidsdoorlichting bekostiging politie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op berichtgeving over de beveiliging op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkprogramma 2021 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Huisvesting Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aankondiging beleidsdoorlichting Artikel 33 (Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  AEF-analyse arrestantenzorg Oost-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek landelijke eenheid politie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering van enkele moties aangenomen tijdens het VSO besluit Kansspelen op afstand van 18 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aankondiging beleidsdoorlichting slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Taskforce wegwerken achterstanden IND

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van de reactie op het rapport van de Nationale Ombudsman over Grenzen aan vreemdelingenbewaring over het regime in vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Sobere spoor 2 opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: EU strategie slachtofferrechten 2020-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-voorstel: Het Europees scorebord voor justitie stelsels 2020 (EJS)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 17 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitnodiging commissie JURI van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'Better Law Making from a digital perspective' d.d. 27 oktober 2020

 26. 26

  Resultaat e-mailinventarisatie: rapporteurschap voor de begroting van het ministerie van J&V voor 2021

  Besluit: Geen rapporteurs voor de begroting aanwijzen.
 27. 27

  Pilot onderbouwing van beleid vanuit wetenschappelijk perspectief - wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot verbieden van rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek Ambassade van Zwitserland, namens delegatie Zwitserse parlementsleden, om gesprek met vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 29. 29

  Resultaten diverse e-mailinventarisaties voor deelname aan technische briefings

  • Technische briefing over zeden (woensdag 30 september, 11.00-13.00 uur)
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Van Wijngaarden (VVD), Van Toorenburg (CDA), Groothuizen (D66), Buitenweg (GroenLinks) en Kuiken (PvdA).
   Besluit: Voldoende aanmeldingen, de technische briefing gaat door.
    
  • Technische briefing over de inzet van burgerinformanten en criminele burgerinfiltranten (woensdag 30 september, 15.30-17.00 uur, besloten)
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Yesilgöz-Zegerius (VVD), Groothuizen (D66) en Buitenweg (GroenLinks).
   Besluit: De leden van de commissie worden tot a.s. vrijdag 25 september in de gelegenheid gesteld zich alsnog aan te melden. Indien zich op dat moment niet minimaal vier leden* zich hebben aangemeld, vindt de briefing geen doorgang.
    
  • Technische briefing van de Algemene Rekenkamer over twee rapporten in het kader van het kennisthema cybersecurity (woensdag 7 oktober, 15.30-16.30 uur, besloten)
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Yesilgöz-Zegerius (VVD), Van Dam (CDA), Buitenweg (GroenLinks) en Azarkan (DENK).
   Besluit: Voldoende aanmeldingen, de technische briefing gaat door.
    
  • Technische briefing van de WRR over het rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting'  in het kader van het kennisthema cybersecurity (woensdag 7 oktober, 16.45-17.45 uur)
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Yesilgöz-Zegerius (VVD), Van Toorenburg (CDA) en Buitenweg (GroenLinks).
   Besluit: De leden van de commissie worden tot a.s. vrijdag 25 september in de gelegenheid gesteld zich alsnog aan te melden. Indien zich op dat moment niet minimaal vier leden* zich hebben aangemeld, vindt de briefing geen doorgang.
    
           * De commissie heeft de onderlinge afspraak gemaakt dat technische briefings en gesprekken doorgaan wanneer er zich tenminste vier leden en een
              voorzitter aanmelden.
 30. 30

  Reactie op motie van de leden Van Dam en Groothuizen over het heroverwegen van de beslissing om te komen tot afzonderlijke voorzieningen op het vlak van multimedia in het strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Publicatie Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Situatie brand vluchtelingenkamp Lesbos

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel toezending reactie over de situatie op Lesbos en hierbij in te gaan op de vraag wat Nederland kan en gaat doen om hulp te verlenen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op een bericht over het politienetwerk Roze in Blauw vóór het algemeen overleg Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van de werkgroep Modernisering wetboek van strafvordering om een stand van zakenbrief te vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op het bericht “‘Geheim’ telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot”, te ontvangen voor het algemeen overleg over politie en het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om het algemeen overleg over de JBZ-Raad (algemeen deel) op 7 oktober 2020 om te zetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek om een brief van de minister voor Rechtsbescherming met antwoorden op commissievragen over het onderzoek “Afstand en adoptie in Nederland 1956-1984”

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om de vertrouwelijke technische briefing over de EU-visumcode in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om het houden van een wetgevingsoverleg Asiel- en immigratie in het kader van de begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel opzet rondetafelgesprek over Yezidi slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek om een brief met een update over de afhandeling van lopende restschade-zaken in het PTSS-dossier bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek voor een reactie op de brief van NLdigital betreffende de gevolgen van Schrems II

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek inzake samenloop externe bijeenkomst Veiligheidsberaad en gesprek van de commissie met de korpschef

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek inzake de genodigden voor de technische briefing over zeden op 30 september 2020 (in besloten deel procedurevergadering)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brievenlijst