Commissiedebat : Gevangeniswezen en tbs

De vergadering is geweest

4 juli 2023
17:00 - 21:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • G. Markuszower (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging gedaan tijdens het begrotingsdebat Justitie en Veiligheid van 17 november 2022, over gesprek met medewerkers van Reclassering Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidskader discriminatie en racisme bij DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek commissie over voortgang op uitvoering moties van het lid Ellian

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van de reactie aan de Nationale Ombudsman over het rapport ‘Toegang tot veteranenzorg achter slot en grendel’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel uitvoering van de motie van het lid Ellian over het duidelijker sanctioneren en normeren van contrabande (Kamerstuk 24587-884)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport 'Doorlichting penitentiair psychiatrische centra' van Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tweede voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie Inspectierapport PI Nieuwersluis

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 mei 2023, over het bericht ‘Opnieuw ontsnapping tbs’er uit Pompekliniek: politie met man en macht op zoek naar zedendelinquent’ en het bericht ‘Gedetineerde ontsnapt tijdens verlof na mishandeling begeleider’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het zevende reguliere bezoek aan Nederland (10-25 mei 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op inspectierapporten over de forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Dodelijk steekincident Albert Heijn Turfmarkt Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  5e Voortgangsbrief Recht doen, kansen bieden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vergelijkend onderzoek Italiaans 41-bis detentieregime

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Positie slachtoffers en nabestaanden bij levenslange gevangenisstraf, wetstraject alternatieve herbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op het RSJ-advies Toenemende beveiliging in breder perspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dodelijk steekincident Albert Heijn Turfmarkt Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data