Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken (35749)

De vergadering is geweest

12 mei 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

    Te behandelen:

    Loading data