Commissiedebat : Arbitrage, mediation en herstelrecht

De vergadering is geweest

22 juni 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • R.W. Knops (CDA)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  WODC-rapport 'Geschilbeslechtingsdelta burgers 2019'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang beleidskader herstelrecht en reactie op de motie van het lid Van den Berge .s. over de inzet van mediation en herstelrecht bij het wegwerken van de achterstanden en het versterken van de positie van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezeggingen over arbitrage in consumentenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapport WODC inzake “Het Civil Resolution Tribunal”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek inzake 'Herstelrecht in de politiefase'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het conceptwetsvoorstel inzake mediation

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpassing opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand inschrijvingsvoorwaarden voor mediators

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang van herstelrecht

  Te behandelen:

  Loading data