Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

5 juli 2023
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • U. Ellian (VVD)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • J.J. van der Werf (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Monitoring tolk- en vertaaldienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitleveringsverdrag Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Woo-besluit kritiek conclusies Commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Woo-besluit instelling Commissie dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaaroverzicht 2022 Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vernieuwde circulaire stelsel bewaken en beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie onderzoeken Georganiseerd sadistisch misbruik en Landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat van 24 november 2022, over terrorisme/extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarrapportage 2022 van de functionaris gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport ‘Anders dan incidenteel’-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rechtertekort en opleidingscapaciteit rechterlijke ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak versterking toegang tot het recht

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Innovatie en maatschappelijk effectieve rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het ontbreken van een bepaling over de verklaring omtrent risicobeheersing in de geactualiseerde corporate governance code in relatie tot de gewijzigde motie van de leden Romke de Jong en Van Weyenberg (Kamerstuk 32637-558)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nadere uitwerking versterking toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over de verzamelbrief opvang Oekraïne (Kamerstuk 19637-3093)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Toekomstagenda Korpscheftaken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eerste halfjaarbericht politie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang aanpak voor personen met verward en/of onbegrepen gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie rapport Seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Samenwerking tussen Nederland en Marokko op het gebied van migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang samenwerkingsverband Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie bij het WODC-incidentenoverzicht 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Besluit- en vertrekmoratorium Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidswijziging definitie medische noodsituatie naar aanleiding van arrest het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsreactie TNO-rapport IND risicomodel erkende referenten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Dodelijk steekincident Albert Heijn Turfmarkt Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Dodelijk steekincident Albert Heijn Turfmarkt Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  5e Voortgangsbrief Recht doen, kansen bieden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Vergelijkend onderzoek Italiaans 41-bis detentieregime

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Positie slachtoffers en nabestaanden bij levenslange gevangenisstraf, wetstraject alternatieve herbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie op het RSJ-advies Toenemende beveiliging in breder perspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om de beleidsreactie op de WODC-onderzoeken naar de regulering van deepfakes en immersieve technologieën (26643-1041) over te dragen naar commissie Digitale Zaken voor zover het de digitale aspecten betreft

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brievenlijst