Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35732)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35732)"Deze vergadering is geweest

Agendapunten

1
Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

Te behandelen: