Inbreng feitelijke vragen : Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021 (35922)

De vergadering is geweest

28 oktober 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021)

    Te behandelen:

    Loading data