Commissiedebat : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

23 februari 2023
17:00 - 21:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van der Burg
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • A. Podt (D66)
 • G. Markuszower (PVV)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • T. Kuzu (DENK)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Leges: stroomlijnen legeshuis voor reguliere verblijfsdoelen en jaarlijkse indexering

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opzet heroriëntatie asielbeleid en asielstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitspraken nareismaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijk opschorten nareismaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  15c-situatie in delen van Mali

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Dublinoverdrachten aan Kroatië

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan bij de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2023, over de stand van zaken inzake de aanscherping van het asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Peters en Bisschop over onderzoeken of de veiligelandenlijst kan worden aangescherpt (Kamerstuk 36200-VI-100)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Opvangopgave voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie Adviesraad Migratie "Een huis voor statushouders"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verlengen wettelijke beslistermijn asielaanvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Maatregelen opvangopgave voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over nareismaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het inspectiebezoek aan de Handhaving en Toezichtlocatie van het COA in Hoogeveen op 8 en 9 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitwerking maatregelen opvangopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken over de maatregelen met betrekking tot de opvangopgave

  Te behandelen:

  Loading data