Commissiedebat : Bescherming persoonsgegevens

De vergadering is geweest

20 mei 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • U. Ellian (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Betekenis ‘handleiding drones en privacy’ voor wietdrones

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verificatie op de uitvoering van het overeengekomen verbeterplan met Microsoft

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Taken en budgetontwikkelling Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voornemens met betrekking tot de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van het lid Groothuizen over pleiten voor een juridische herbeoordeling van de PNR-richtlijn (Kamerstuk 34861-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp-BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport ‘Op het eerste gezicht: een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in horizontale relaties´

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Datalek app NL-Alert

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kwetsbaarheid app NL-Alert en voortgang onderzoek datalek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van moties en toezeggingen op het terrein van gegevensbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging Uitvoeringswet AVG c.a.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport ‘Spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers´

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie Evaluatie PNR Richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eindrapportage van extern onderzoek naar taken en financiële middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  WODC-onderzoek Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op mededelingen Europese Commissie over de AVG

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag rapporteur Twee jaar toepassing van de AVG

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken uitvoering Agenda horizontale privacy

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorafgaande raadpleging inzake Google

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering van de motie van het lid Hijink c.s. over verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (Kamerstuk 27529-240)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomsten onderzoeken mogelijk datalek app NL-Alert

  Te behandelen:

  Loading data