Commissiedebat : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

15 december 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van der Burg
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • G. Markuszower (PVV)
 • T. Kuzu (DENK)
 • A. Podt (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Eindrapport: 'Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie Inspectierapport 'Verantwoord vertrek vreemdelingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang afspraken aanpak opvangcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan het Veiligheidsberaad inzake de voortgang bestuurlijke afspraken doorstroom en migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het Rapport 'Grip houden op publieke belangen. Onderzoek naar privatisering in het migratiebeleid'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Veilig land van herkomst - Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindevaluatie pilots Landelijke Vreemdelingen Voorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie evaluatie start-up regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Analyse (Europese verschillen) inwilligingspercentages asielaanvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rechterlijke uitspraak over dat uitstel van gezinshereniging onrechtmatig is

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verlenging besluit- en vertrekmoratorium voor dienstplichtigen uit Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de rechtbank Den Haag in het kort geding inzake de (crisis)noodopvang voor asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Landenbeleid Pakistan

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verbetervoorstellen voor het uniformeren van het systeem van toezicht op minderjarige asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang samenwerkingsverband Griekenland en terugblik Staatsbezoek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift brief aan medeoverheden inzake de aangepaste capaciteitsbesluit COA en transitieplan CNO

  Te behandelen:

  Loading data