Wetgevingsoverleg

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Wetgevingsoverleg: "Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie WGO Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) op 7 december 2020
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2020, over regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten