Wetgevingsoverleg : Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

De vergadering is geweest

7 december 2020
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M. van Nispen (SP)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 oktober 2019, over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data