Rondetafelgesprek : Jeugdbescherming

De vergadering is geweest

3 november 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • J.P. Kwint (SP)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Volgens onderstaand schema:

  Blok 1 – Jongeren als ervaringsdeskundigen – 14.00-14.30 uur
  1. Mw. Hollestelle
  2. Dhr. Barros
   
  Blok 2 – Wetenschap, rechtspraak en toezicht – 14.30-15.15 uur
  1. Mw. Bruning, hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden
  2. Dhr. Tromp, senior-rechter rechtbank Noord-Nederland en docent bij de vakgroep Privaatrecht & Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen
  3. Mw. van der Putten, hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
   
  Blok 3 – De sector – 15.15-16.00 uur
  1. Mw. Vlug, bestuurder Jeugdbescherming Amsterdam
  2. Mw. Van der Aar, FNV
  3. Mw. Elbers, algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming
  4. Mw. Kruithof, bestuurder Jeugdzorg Nederland

  Blok 4 – Best practices – 16.00-16.45 uur
  1. Mw. Hendrickx, wethouder van de gemeente Tilburg
  2. Mw. Duin en mw. Van de Hoef, versnellingsaanpak jeugd Flevoland
  3. Dhr. Meijer, wethouder gemeente Ede, proeftuin Jeugd FoodValley
   
   
 2. 2

  Position paper Stichting ExpEx t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Position paper M. Bruning t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Position paper B. Tromp t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position paper IGJ t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Position paper Jeugdbescherming Regio Amsterdam t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Position paper FNV Zorg & Welzijn t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Position paper RvdK t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Position paper Jeugdzorg Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Position paper Versnellingsaanpak jeugd Flevoland t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Position paper Gemeente Ede t.b.v. rondetafelgesprek Jeugdbescherming d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data