Commissiedebat : Gevangeniswezen en tbs

De vergadering is geweest

8 februari 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • G. Markuszower (PVV)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Eerdmans over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor het opleggen van landurige detentie na drie ernstige geweldsmisdrijven (Kamerstuk 35925-VI-105)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het incident in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het capaciteits- en personeelstekort in de justitiële jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Invoeringstoets Wet Straffen en Beschermen en mogelijke hardvochtigheden detentiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het rapport “Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland. Verslag van de opvolging van de aanbevelingen uit 2019 de Terroristenafdelingen in Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijze van uitvoering moties van het lid Ellian over het weigeren van brieven tussen Mohammed B. en Ridouan Taghi tenzij evident geen sprake is van versluierde communicatie (Kamerstuk 24587-867) enover aan gedetineerden in de ebi en AIT's maximaal twee advocaten toestaan voor rechtsbijstand ter zake van straf- en daaraan gerelateerde zaken (Kamerstuk 24587-868)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vertraging realisatie Justitieel Complex Vlissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  WODC onderzoek 'Toepassing van artikel 2.3 Wfz; verkennend jurisprudentieonderzoek'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beëindigen project Beheerrelease Gemeenschappelijke executiemanagement module DJI (BGD)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het bericht uit de Telegraaf “Mededader vergismoord Beuningen knipt enkelband door en is op de vlucht”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Realisatie zittingszaal in PI Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van brief aan Commissie van Toezicht Rijks JJI Horsterveen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  RSJ-advies over vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over vergrijzing in detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kwalitatief onderzoek ISD-maatregel (Inrichting voor stelselmatige daders)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken onderzoek pensioenschade SBF

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport Auditdienst Rijk over 'Besluitvorming over berichtenservice eMates'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbevelingen n.a.v. het evaluatierapport 'Besluit Adviescollege levenslanggestraften'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2023, over het bericht ‘Petitie tegen vrijlating tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar Jan S.: ‘Monster van Assen’ vrij?’

  Te behandelen:

  Loading data