Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160) (35692) (verplaatst naar 12 mei 2021)

De vergadering is verplaatst

15 april 2021
14:00 uur

Bijlage