E-mailprocedure : SPOED: Verzoek tot annulering rondetafelgesprek Wvb woensdag 29 juni 2022

De vergadering is geweest

28 juni 2022
18:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 18:47
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V:UITKOMST INVENTARISATIE: Verzoek tot annulering rondetafelgesprek Wvb woensdag 29 juni 2022
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Er zijn ondersteunende reacties ontvangen van de fracties van VVD, D66, CDA, JA21, Bij1 en BBB, en afwijzende reacties van de fracties van SP en GL. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
Hiermee is er een meerderheid en zal het rondetafelgesprek worden geannuleerd.  
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V 
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 15:03
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: SPOED: Verzoek tot annulering rondetafelgesprek Wvb woensdag 29 juni 2022
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u het verzoek aan van het lid Bisschop (SGP) het rondetafelgesprek Wet verplaatsing bevolking te annuleren, aangezien prof. dr. W. Voermans en mr. Wierenga en het Landelijk Coördinatiepunt Spreiding Vluchtelingen niet meer in de gelegenheid zijn deel te nemen.
 
U wordt verzocht uiterlijk hedenmiddag 28 juni 18:00 uur kenbaar te maken of u met dit verzoek kunt instemmen.
Spoedig daarna zult u worden geïnformeerd over de uitkomst.
 
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Huizen, A. van (Arnold) 
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 13:49
Aan: Commissie J&V 
Onderwerp: Verzoek tot annulering rondetafelgesprek
 
Beste Patricia,
 
Namens Roelof Bisschop doe ik hierbij het verzoek het rondetafelgesprek over de Wet verplaatsing bevolking te annuleren, aangezien prof. dr. W. Voermans en mr. Wierenga en het Landelijk Coördinatiepunt Spreiding Vluchtelingen niet meer in de gelegenheid zijn deel te nemen. Andere rechtsgeleerden/deskundigen zijn op deze termijn niet meer beschikbaar.
 
Zou je bovenstaande in e-mailprocedure aan de commissie voor willen leggen?
 
Met vriendelijke groet,
Arnold van Huizen
Beleidsmedewerker SGP | Asiel & Migratie, Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek tot annulering rondetafelgesprek Wvb woensdag 29 juni 2022

    Te behandelen:

    Loading data