Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet handhaving kraakverbod (35296)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wet handhaving kraakverbod (35296) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Wet handhaving kraakverbod (35296) op 29 oktober 2020

Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

Te behandelen: