Wetgevingsoverleg

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348) (wijziging aanvangstijdstip)

Wetgevingsoverleg: "Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348) (wijziging aanvangstijdstip)"Deze vergadering is verplaatst naar 9 november 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348) op 9 november 2020