E-mailprocedure : Verplaatsen van commissiedebat terrorisme/extremisme op 24 mei 2023

De vergadering is geweest

10 mei 2023
14:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: woensdag 10 mei 2023 16:09
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure verplaatsen commissiedebat terrorisme/extremisme i.v.m. verschijnen DTN op 30 mei irt CD terrorisme op 24 mei
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
Onderstaand voorstel wordt gesteund door de volgende fracties: VVD, PVV, SP, PvdA, CU, SGP en BBB.
 
Hiermee is er voldoende steun voor het voorstel. Het commissiedebat over terrorisme/extremisme wordt verplaatst naar woensdag 7 juni van 18.30-21.30 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Liselotte Nouse
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 8 mei 2023 16:19
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: JenV: verschijnen DTN op 30 mei irt CD terrorisme op 24 mei
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Justitie en Veiligheid,
 
Zie onderstaand bericht: het ministerie van JenV heeft laten weten dat het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) pas verschijnt ná het commissiedebat terrorisme/extremisme op 24 mei. Mocht u het commissiedebat willen verplaatsen dan hoor ik dat graag uiterlijk woensdag 10 mei om 14:00 u.
 
Met vriendelijke groet,
Anne Brood
Griffier                                                                                                                                           
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verplaatsen van commissiedebat terrorisme/extremisme op 24 mei 2023

    Te behandelen:

    Loading data