Commissiedebat : Strafrechtelijke onderwerpen

De vergadering is geweest

5 oktober 2023
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid
 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie van de Wet bronbescherming strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift brief aan de Stichting Forum Levenslang inzake de heer Singh

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op brief van Korver Advocaten over in- en uitschrijvingen van deskundigen in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpak psychisch geweld, internationale rechtsvergelijking en Eurostat-gegevens m.b.t. moord en doodslag op vrouwen in Europese landen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kwaliteitsverbetering gegevens in de justitiële documentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie PGHR-rapport ‘Buiten de rechter OM’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Mededader vergismoord Beuningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie WODC rapport Evaluatie betalingsregelingenbeleid CJIB

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Transparantie en depolitiseren van de gratieprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op WODC-rapport 'De effectiviteit van de BORG-training. Een vergelijkend recidiveonderzoek onder daders van partnergeweld'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WODC-onderzoeksrapport ‘De rol van encryptie in de opsporing’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport 'Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein' door Toezicht Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op de WODC-onderzoeken naar de regulering van deepfakes en immersieve technologieën

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Positie slachtoffers en nabestaanden bij levenslange gevangenisstraf, wetstraject alternatieve herbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. over voorkomen dat het Huis voor Klokkenluiders afgeluisterd kan worden (Kamerstuk 28844-206)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  WODC-onderzoek korte vrijheidsstraffen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Adviezen RSJ en ACL vormgeving van de levenslange gevangenisstraf tot aan het moment van de herbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Straffen op maat: Verkenning doorontwikkeling sanctiestelsel en sanctietoepassing

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport ‘Boetestelsels in balans’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data