Commissiedebat : Kansspelen

De vergadering is geweest

15 december 2021
9:30 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2019, over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapporten ontwikkeling toekomstbestendig loterijstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de aangenomen moties ingediend tijdens het VAO Kansspelen van 11 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op bericht ‘Verbied verslavende games voor minderjarigen' en afdoening toezegging en motie kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport ontwikkeling toekomstbestendig loterijstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van enkele moties aangenomen tijdens het VSO besluit Kansspelen op afstand van 18 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport over de resultaten van de doorlichting van de beleidsregels voor niet-incidentele artikel-3 loterijvergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie op position paper NOC*NSF inzake KoA

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Drie rapporten aangaande het loterijstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Invulling handhavingsbeleid KSA

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Rudmer Heerema over alleen een verbod op reclame door beroepssporters bij risicovolle kansspelen (Kamerstuk 30234-267)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht moties en toezeggingen i.v.m. inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling waarschuwende tekst kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkelingen kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data