Commissiedebat : Seksueel geweld en kindermisbruik

De vergadering is geweest

15 december 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie vervolganalyse naar de werkwijze in de instellingen van kloosterorde De Goede Herder

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Hernieuwde aanpak doorlooptijden zedenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage TU Delft Monitor - online seksueel beeldmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie Grenzeloos!? Verkennend onderzoek naar instrumentarium tegen transnationaal seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verkenning kindersekspoppen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2022, over de aanhouding van Nelson M. in Mexico

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie quickscan kindersekspoppen en kinderseksrobots

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actieplan versterken ketenaanpak zedenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over voor- en nadelen verbod kindersekspoppen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanpak seksueel kindermisbruik en illegale online content

  Te behandelen:

  Loading data