Procedurevergadering

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen tot en met 29 oktober 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op bericht verzoeken "drugs-tsunami-dreigt-in-polders-rond-utrecht-criminelen-zien-dat-het-minder-goed-gaat-bij-boeren-en-slaan-toe" te ontvangen voor de begrotingsbehandeling
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op het bericht: “Honderden gesprekken met advocaten opgenomen in gevangenissen” van de Minister voor Rechtsbescherming te ontvangen voor notaoverleg gevangeniswezen op 10 december 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

7
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
45
Antwoorden op vragen van het lid Van den Hul, gesteld tijdens het AO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 24 september 2020, om nader te infomeren over de berichtgeving over de sluiting van twee opvangkampen op Lesbos

Te behandelen:

50
Stafnotitie - Prioritering EU-voorstellen werkprogramma 2021
53
Stafnotitie kennisagenda 2021
54
Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op het bericht: “Honderden gesprekken met advocaten opgenomen in gevangenissen” te ontvangen voor het notaoverleg gevangeniswezen op 10 december 2020

Te behandelen:

55
Verzoek reactie minister van Justitie en Veiligheid op bericht "drugs-tsunami-dreigt-in-polders-rond-utrecht-criminelen-zien-dat-het-minder-goed-gaat-bij-boeren-en-slaan-toe" te ontvangen voor de begrotingsbehandeling

Te behandelen: