E-mailprocedure

Verzoek inzake nota naar aanleiding van het verslag over implementatie RL inzake bestrijding fraude etc (35656)

E-mailprocedure: "Verzoek inzake nota naar aanleiding van het verslag over implementatie RL inzake bestrijding fraude etc (35656)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek inzake nota naar aanleiding van het verslag over implementatie RL inzake bestrijding fraude etc (35656) op 26 januari 2021

Agendapunten

1
Verzoek nota naar aanleiding van het verslag over implementatie RL inzake bestrijding fraude etc (35656)
2
Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)

Te behandelen: