Agendapunten

 1. 1

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport 'Op maat adviseren' van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op de factsheet over de toepassingen van de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) als onderdeel van de Wet langdurig toezicht (Wlt)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op het RSJ-advies over racisme en discriminatie in detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  WODC-rapport ‘Griffierecht bij beklag in detentie’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitkomsten evaluatie Convenant Werken aan een Solide personeelsbestand

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de berichtgeving NRC over Extra Beveiligde Inrichting Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitgangspunten maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie WODC-onderzoek BIJ-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de toezegging over het pensioenvraagstuk van de SBF-groep en van de motie van de leden Knops en Van Nispen over onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden (Kamerstuk 24587-852)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WODC ‘Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie van de beleidstheorie’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2022, over het bericht ‘Overheid moet wachtende tbs'ers tienduizenden euro’s betalen’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Integriteitsmeldingen Oostvaarderskliniek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Maatregelen n.a.v. ontvluchting uit FPC De Pompestichting in Nijmegen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie op Inspectierapport 'Op maat adviseren'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rectificatie reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2022, over het bericht ‘Overheid moet wachtende tbs'ers tienduizenden euro’s betalen’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Financiering Bonjo (belangenorganisatie voor gedetineerden)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek ‘de lange termijn follow-up van de opvoedondersteuning Betere Start voor (ex-)gedetineerde moeders’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van een aantal moties inzake eMates en incidentele subsidie aan eMates

  Te behandelen:

  Loading data